SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
W przypadku, kiedy chcesz u nas zareklamować zakupiony produkt, skontaktuj się najpierw z nami telefonicznie lub mailowo: kontakt +48 664 949 600; mail biuro@bexa.eu. Do rozpatrzenia reklamacji nalezy wydrukować i wypełnić formularz ZGŁOSZENIE REKLAMACJI który nastepnie należy dołączyć do reklamowanego produktu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
• Produkt wymaga okresowej konserwacji niezbedne więc są okresowe przeglądy kół, osi oraz mechanizmów pracujących przy składaniu wózka.Przed konserwacją należy oczyścić dany element z piachu, kurzu lub innych zabrudzeń. Osie kół należy konserwować, napuszczając pomiędzy oś a piastę kilka kropel lekkiego oleju maszynowego
• Nie należy ściągać obicia wózka. Tapicerkę wózka można czyścić wilgotną gąbką lub szmatką, używając delikatnego środka piorącego.
• Po ewentualnym przemoczeniu wózka, należy go wysuszyć, a elementy metalowe wytrzeć do sucha szmatką. Należy unikać kontaktu wózka ze słoną wodą, która może spowodować powstanie rdzy.
• Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować zmiany koloru materiałów i tkanin wózka.
WARUNKI GWARANCJI
1. Firma Forbaby udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa wózek na okres 24 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że będzie on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne z tytułu wad wyrobu należy składać w punkcie sprzedaży wraz z wypełnionym drukiem złoszenia reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Informujemy również, że zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Napraw gwarancyjnych dokonuje producent lub jednostka usługowa, o której informuje sprzedawca.
4. Wady fizyczne wózka, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie do 21 dni, od daty dostarczenia go, za pośrednictwem sprzedawcy, do zakładu. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
5. Sposób naprawy wózka ustala udzielający gwarancji.
6. Reklamowany produkt należy oddać w stanie czystym. Towar musi być prawidłowo zabezpieczony do wysyłki (twarde opakowanie np. karton)
7. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wystawiane duplikaty. Do każdego wózka dokładamy karte gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi. nalezy dokładnie zapoznac sie z treścią przed rozpoczęciem uzytkowania produktu.
8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
• Naturalne zużycie związane z eksploatacją.
• Uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
• Dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione
• Uszkodzenia lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy.
• Płowienie tkanin spowodowane długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
• Należy pamiętać , że wózek nie jest przystosowany do kołysania dziecka. Kołysanie spowoduje poluzowanie nitów stelaża, a nawet jego złamanie. Uszkodzenia takie nie podlegają naprawom w ramach gwarancji.

Chcąc zapewnić Państwu pełną satysfakcję z korzystania z naszego produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie wózka, bez obowiązku informowania o tym kupujących.